Pověst o zlatém křížku

ZJEVENí U ZLATÉHO KŘíŽKU
V příjemném údolíčku řeky Radostínky , vedoucím z Velkého Meziříčí k Mostištím, stojí vpravo na nevysokém pahorku železný křížek, který později byl opraven, pozlacen, od čehož také jméno „zlatý křížek “ dostal. Po obu stranách jeho stojí dvě lípy. Vzadu vypíná se vysoká skála, mezi kterou a křížem je malá mezera. Místo to je dějištěm mého vypravování.
Za krásného, letního dne, vyšel jsem si po silnici k Mostištím na vycházku. Setkal jsem se se stařenkou , která přidružila se ke mně ,
a počala vypravovat: „Strach a hrůza pojímá mne vždy, kdykoliv kráčím tímto údolím kolem tohoto kříže.“ Tázána byvši po příčině, jala se vypravovat: „Tam za křížem u vysoké skály před padesáti lety jistý cestující sám se zavraždil. Příkladu jeho následovalo i několik nešfastníků z okolí, kteří se tu otrávili, oběsili nebo zastřelili . I sousedního mlynáře dceruška, která tam klečela a se modlila, svým milencem byla přepadena a zavražděna . Duše těchto nešťastníků, nemajíce pokoje na věčnosti , občas zde se kolem jdoucím  zjevovaly. Stalo se, že v jednu noc byl povolán kněz z Velkého Meziříčí do Martinic k nemocnému. Neprodleně vydal se na cestu. Bylo mu jeti tímto údolím v době půlnoční. Sotva dojel ke zlatému křížku , koně náhle zůstali stát. Vozka pobízel koně ku běhu, tyto přes vše úsilí z místa se nehýbali. Kněz s nejsvětější svátostí kráčel po schůdkách ke kříži. Vozka s hrůzou kněze pozoroval, však ničeho mimo kněze neviděl. Kněz, chvíli prodlev u kříže, vracel se opět k vozu a pronesl tato slova: „Mám pilno, počkej, až se vrátím.“ Vsedl do vozu a spěchal s nejsvětější svátostí k nemocnému. Na zpáteční cestě zůstali koně před křížem opět stát. Kněz prodlel opět chvíli u kříže, pak slova nepromluviv, navrátil se k domovu. Nikomu své příhody nesdělil, jen stále smuten chodil a málo mluvil.
Do roka odebral se na věčnost. Od té doby nikdo tam zjevení nespatřil. “

J.Dufek
Převzato z knihy Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí, vydalo Vydavatelství M.Smejkal s.r.o.

Zlatý křížek na rozcestí